דף תשלום זה מנוהל על ידי חברת המדרסים “מריו סנטר בע”מ” (ח.פ 513219915).

החברה קיימת מעל 25 שנה ומקיימת שתופי פעולה עם מספר חנויות ונקודות שירות בפריסה ארצית.

פרטים אודות נקודות השירות ניתן לקבל באתר הבית www.iminsoles.com ובמעבדה הראשית בכתובת: שד’ מנחם בגין 80 עפולה 046528546 0586528546 contct@iminsoles.com

רכישה ישירה או ביצוע של כל פעולה והזמנה בדף זה, מהווה הסכמה מלאה לתנאים הכלולים ההסכם פונה לשני המינים והשימוש בלשון זכר הנו מטעמי נוחות בלבד.

החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או לעדכן את התקנון בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדית ללא צורך בהודעה מוקדמת, וכל שינוי יחייב מרגע פרסומו באתר.

תנאי שימוש באתר:

רכישה ישירה או ביצוע של כל פעולה והזמנה בדף זה, מהווה הסכמה מלאה לתנאים הכלולים בתקנון זה.

בפעולת הרכישה הרוכש מצהיר כי הוא מדע לתקנון האתר לנהלים החלים על רכישת המוצרים באמצעות האתר.

הרוכש מכיר את הכללים מסכים לתחולתם על ביצוע הרכישה ולא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד חברת מריו סנטר ומפעילי האתר ו/או מי מטעם, חוץ מטענות הקשורות בהפרת התחייבות מריו סנטר/ מפעילי האתר על פי תקנון זה.

רכישה:

מבצע הרכישה הנו מעל גיל 18 וברשותו כרטיס אשראי תקף.

ההזמנה באתר תתקבל בביצוע והשלמת התנאים הבאים:

 • במועד ביצוע ההזמנה המוצרים הנבחרים מופעים כזמינים במלאי.
 • פרטי ההזמנה מולאו בצורה תקינה וברורה לשם חיוב ומשלוח, הלקוח מתחייב למלא פרטים אישיים עדכניים ומדויקים.
 • במידה והתחייבות זו תופר החברה שומרת על זכותה לפעול לפי שיקול דעתה ולבטל את הרכישה.
 • התקבל אישור על ידי חברת האשראי על מימוש העסקה.
 • זכות ביטול הרכישה באתר חלה עד 14 ימים, מיום קבלת המוצר.
 • לפי חוק הגנת הצרכן תשמ”א— 1981, המידה ותבחר בביטול עסקה, רשאית החברה לגבות ממזמין העסקה דמי ביטול בשיעור של כ— 15% ממחיר המוצר הנרכש.
 • במידה ונפלה טעות במחיר המוצר, תיאורו, בתמונת המוצר, מחירו, בתנאי התשלום או בהקלדה של חומר נוסף/ אחר, או בעת קבלת פרטי הלקוח במעמד מסירת הפרטים לביצוע הרכישה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.
 • לא יגיבו דמי ביטול— במידה ויתקיים ביטול בעקבות פגם או חוסר התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק, עיכוב/ איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה.
 • עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ—עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.
 • בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תעשה רק בפנייה בדואר האלקטרוני למחלקת השירות של החברה מפעילת האתר.
 • לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל— פה.

פרטיות והבטחת מידע:

רכישת המוצרים מתבצעת באופן מקוון באמצעות מערכת סליקה אוטומטית.

החנות נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע.

העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בטכנולוגיית SSL.

כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן על פי תקן. במקרים שאינם בשליטתה ו/או הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהשראה.

החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצורכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.

ביטול הזמנה והחלפות:

זכות ביטול הרכישה באתר חלה עד 14 ימים, מיום קבלת המוצר.

לפי חוק הגנת הצרכן תשמ”א— 1981, המידה ותבחר בביטול עסקה, רשאית החברה לגבות ממזמין העסקה דמי ביטול השיעור של 15% ממחיר המוצר הנרכש.

במידה ונפלה טעות במחיר המוצר, תיאורו, בתמונת המוצר, מחירו, בתנאי התשלום או בהקלדה של חומר נוסף/ אחר, או בעת קבלת פרטי הלקוח במעמד מסירת הפרטים לביצוע הרכישה, החברה תהיה רשאית לבטל את העסקה.

לא יגיבו דמי ביטול— במידה ויתקיים ביטול בעקבות פגם או חוסר התאמה בין המוצר שהוזמן למוצר שסופק, עיכוב/ איחור באספקה, או כל הפרה אחרת של החוזה.

עסקה שמבוצעת באמצעות האתר מוגדרת כ—עסקת מכר מרוחק בהתאם להגדרה המצויה בסעיף 14ג בחוק הגנת הצרכן. עסקת מכר מרחוק היא התקשרות בעסקה של מכר נכס או של מתן שירות, כאשר ההתקשרות נעשית בעקבות שיווק מרחוק, ללא נוכחות משותפת של הצדדים לעסקה.

בהתאם לחוק הגנת הצרכן, ההודעה בדבר ביטול עסקת מכר מרחוק תעשה רק בפנייה בדואר האלקטרוני למחלקת השירות של החברה מפעילת האתר.

לא ניתן לבטל עסקת מכר מרחוק בעל— פה.

במקרה של החזרה יש לפנות לשירות הלקוחות של החברה תחילה:

04-6528546 בין השעות: 08:00-13:00 ובימי א—ה 16:00-19:00 לא כולל ימי גו— ו.

דוא”ל: contact@iminsoles.com

כתובת להחזרות:

מנחם בגין 80 ת.ד 28 עפולה.

תנאים נוספים להחזרה יתקיימו במצבים הבאים:

המוצר נשלח חזרה תוך 14 יום מיום קבלתו.

המוצר יוחזר באריזה המקורית מבלי שנעשה בו כל שימוש, נעשה בו שימוש מועט ביותר עד אשר התגלה שאינו תקין.

במקרים של ביטול במידה ונעשה נזק למוצר, החברה רשאית לתבוע את נזקי המוצר מהרוכש.

משלוחים ומועדי אספקה:

המוצרים שמוזמנים באמצעות האתר, יסופקו ללקוח ע”י דואר שליחים באמצעות דואר ישראל או חברת שליחויות או באמצעות שליח של חברה ו/או מי מטעמה ו/או לפי העניין, בתוך 14 ימי עסקים, אלא אם כן צוין אחרת בפרטי המכירה של המוצר. להסרת ספק, ימי שישי שבת, מועדים וחגים אינם נמנים עם ימי עסקים ולכן לא תעשה בהם חלוקה ולא יכללו בימי העסקים של זמן הטיפול והמשלוח.

באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, החברה ו/או מי מטעמה יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוח תוך מועד אספקה אחר שיקבע לגבי כל מקרה ובמקום סמוך ומקובל לפי תיאום מראש עם הלקוח.

החברה לא תהא אחראית לעיכוב באספקת המוצר במקרה של מסירת כתובת שגויה ו/או חסרה ע”י הלקוח, ולא תזכה את הלקוח בפיצוי כלשהו עקב כך.

במקרה של עיכוב באספקת מוצר מערב למועד שנקבע למשלוח, שלא עקב מסירת כתובת שגויה או לא מלאה, לא יגבו דמי משלוח מהלקוח וזאת כפיצוי מוסכם מראש על האיחור במשלוח.

מוסכם כי פיצוי זה הנו הפיצוי הבלעדי לו יהיה זכאי הלקוח, והלקוח מוותר על כל פיצוי אחר ו/או נוסף.

החברה ו/או מי מטעמה, לפי העניין, יהיו רשאים לאפשר איסוף עצמי בתיאום מראש עם הלקוח לפי התנאים שיקבעו ע”י החברה ו/או מי מטעמה, לפי העניין, במקרה הזה לא יגבו דמי משלוח מהלקוח.

דמי המשלוח ישולמו במעמד ביצוע ההזמנה באתר, בהתאם לנתונים שמסר הלקוח בעת ביצוע ההזמנה. ככל שתתגלה אי התאמה בין הנתונים שמסר הלקוח לבין התנאים הקיימים בשטח לצורך אספקת המוצר, יחויב הלקוח בתשלום ההפרשים המגיעים לחברה בגין דמי המשלוח.

במידה ולא ניתן יהיה לספק את המוצר תוך 14 ימי עסקים, החברה תיידע את הלקוח באמצעות דואר אלקטרוני.

זכויות באתר:

כל הזכויות בתכנים בתמונות בעיצובים ובמוצרים אשר מופיעים באתר אשר מקורם בחברהו/או מטעמה ו/או שהועברו אליה לרבות זכויות יוצרים, זכויות הפצה וכל קניין רוחני אחר שייכים לחברה.

התכנים באתר נועדו לשימוש פרטי של הרוכש ולא ייעשה בהם שימושים אחרים הכוללים שימושים מסחריים.

חל איסור על העתקה, שכפול, הדפסה של תכנים/ תמונות מהאתר לצורך הפצה שימוש מסחרי/ אישי. פנייה בעניין תתקיים בכתב ומראש למשרדי החברה.

סימני המסחר באתר שייכים ובבעלות החברה בלבד.

המידע המופיע באתר אודות המוצרים הנו המלצה ואין להחליפו במידע רפואי או בהמלצה רפואית.

אין האתר אחראי על וירוסים, תקלות או כל גורם/ סיבה אשר עלול להפריע ולפגום בשרותי האתר, מערכת המחשב או בתשתית המשתמש.

פרטיות:

כחלק מלמידה ואיסוף נתונים עשויה החברה לאסוף מידע אודות דפוסי השימוש ברשת, לצורך פרסום ממוקד או לצרכים מסחריים אחרים בכפוף לחוק.

תקפות משפטית:

תקפות הכתוב במסמך זה כחוזה משפטי לכל דבר ועניין, בין החברה לבין המשתמש. כל ביצוע פעולה באתר הנו בהתאם להסכמה של המשתמש לתנאים המופיעים במסמך זה. כל סוגיה משפטית תידון בהתאם לחוק הישראלי, במקרה ויועלה צורך לערכאה משפטית, אזי הדיון יעשה במקום שיוסכם ע”י הנהלת החברה.